Termeni și condiții

Condiții generale de afaceri

v07/2020

I. Prevederi introductive

Acești termeni și condiții (denumiți în continuare „T&C“) sunt parte integrantă a contractului de vânzare-cumpărare încheiat între societatea Casa de Monede Romania s.r.o., nr. de identificare 07108591, având sediul în str. K Hutím 1040/4, 198 00 Praga 9, Republica Cehă, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Curtea Municipală din Praga, secțiunea C, inserarea 294772 (denumită în continuare „Vânzător“) și persoanele fizice care nu acționează în cadrul activității lor de afaceri sau în cadrul executării independente a ocupației lor (denumite în continuare „Cumpărător“). Prin trimiterea comenzii către Vânzător, Cumpărătorul declară că a luat la cunoștință acești T&C și că este de acord cu acestea, obligându-se să le respecte.

II. Oferta de produse

Obiectul contractului de vânzare-cumpărare sunt produsele menționate în comanda Cumpărătorului. În acești T&C, prin produse se înțeleg monedele și medaliile comemorative și alte obiecte aferente menționate în oferta Vânzătorului, a cărei parte componentă este și prețul produselor și taxele aferente și care este postată pe site-ul web al Vânzătorului, www.casademonede.ro sau în alte materiale promoționale ale Vânzătorului (de exemplu, anunțuri de mică publicitate pe internet, anunțuri în presă, scrisori comerciale) (denumită în continuare ”Ofertă”).

Informațiile referitoare la comanda actuală sunt trimise de către Vânzător către clienții existenți și cei potențiali prin intermediul comunicării la distanță. În cazul clienților existenți, Vânzătorul poate trimite informații referitoare la Oferta actuală sau promoțională a societății împreună cu produsele deja comandate. Informațiile privind Oferta specificate pe site-ul web al Vânzătorului sau în alte materiale promoționale includ întotdeauna perioada de valabilitate a acesteia. Însă oferta poate fi revocată și înainte de expirarea perioadei de valabilitate, și anume, în cazul epuizării stocului de produse. După expirarea perioadei de valabilitate a Ofertei, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica oricând Oferta.

În cazul unei Oferte promoționale, Vânzătorul își rezervă dreptul de a stabili cantitatea maximă a unor anumite produse pe care le poate cumpăra un Cumpărător, sau poate stabili că un Cumpărător are dreptul să cumpere doar o singură bucată a produsului dat. Vânzătorul îl va informa pe Cumpărător în legătură cu acest lucru în cadrul Ofertei promoționale.

III. Comanda produselor și încheierea contractului de vânzare-cumpărare

Comanda poate fi plasată prin completarea și expedierea formularului de comandă de pe site-ul web al Vânzătorului www.casademonede.ro în scris, prin trimiterea pe adresa de contact a Vânzătorului, telefonic la numărul de telefon al Vânzătorului menționat la art. IX al acestor T&C, prin e-mail pe adresa de contact a Vânzătorului sau prin achitarea avansului prețului de vânzare-cumpărare produse.

Pe formularul de comandă postat pe site-ul web al Vânzătorului, Cumpărătorul completează numele și prenumele său, adresa de domiciliu, numărul de telefon și adresa de e-mail. În cazul apariției unor erori vizibile în datele introduse (de exemplu, formatul incorect al adresei de e-mail sau numărul de telefon incorect, adresa lipsă), Cumpărătorului nu i se va permite să trimită comanda fără corectarea necesară. Înainte de trimiterea propriu zisă a comenzii, Cumpărătorul va fi întotdeauna invitat prin aplicația de internet să verifice datele introduse sau să le corecteze. Prin expedierea comenzii, Cumpărătorul simultan certifică faptul că este de acord cu utilizarea comunicării la distanță, că a fost informat reglementar în legătură cu toate formalitățile unui contract de vânzare-cumpărare, că a luat la cunoștință T&C care sunt parte integrantă a contractului de vânzare-cumpărare, că este de acord cu acestea și că se obligă să le respecte. Valabilă se consideră doar comanda care conține următoarele date obligatorii: (i) specificarea exemplarului de comandă produs (a culegerii); (ii) prenumele și numele, adresa de domiciliu, telefonul, e-mailul Cumpărătorului; (iii) acordul cu T&C; și (iv) în cazul comenzii în formă scrisă, și semnătura.

Valabilă se consideră doar comanda care conține următoarele date obligatorii: (i) specificarea exemplarului produsului comandat (a colecției); (ii) prenumele și numele, adresa de domiciliu, telefonul, e-mailul, eventual faxul Cumpărătorului; (iii) acordul cu T&C; și (iv) în cazul comenzii în formă scrisă (inclusiv în cazul comenzii trimise de către Vânzător prin fax), și semnătura. În comandă, Cumpărătorul este obligat să menționeze și numărul său de client, dacă i-a fost alocat în prealabil de către Vânzător.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza soluționarea comenzii în cazul în care: (i) datele menționate în comandă sunt greșite, incomplete sau fictive; sau (ii) în trecut, Cumpărătorul nu și-a îndeplinit obligația sa față de Vânzător și nu i-a plătit Vânzătorului produsele livrate și nici nu le-a returnat la timp; sau (iii) stocul produselor comandata a fost epuizat.Vânzătorul este în drept să respingă Comanda și în scopul de a împiedica săvârșirea unei infracțiuni sau de a minimiza paguba cauzată în cazul în care Comanda este expediată din adresa IP blocată care se află pe așa-zisul black-list al adreselor IP interzise.

Obiectul comenzii este exemplarul concret de produs și, în cazul exemplarelor care sunt parte componentă a unei colecții, și celelalte exemplare ale colecției. În cazul în care, la termenul stabilit, Cumpărătorul nu-și exercită dreptul de denunțare unilaterală a contractului, eventual de a anula comanda altor exemplare de produse din aceeași colecție, este obligat să preia produsele comandate și să plătească prețul de vânzare-cumpărare inclusiv taxele aferente.

În cazul în care în Comandă este specificat că exemplarul produsului este parte componentă a unei colecții, prin expedierea comenzii, Cumpărătorul comandă primul exemplar al produsului la un preț avantajos. În cazul în care Cumpărătorul nu-și exercită dreptul menționat la articolul VI din acești T&C, de a denunța contractul de vânzare-cumpărare în ceea ce privește primul exemplar al colecției, este valabil faptul că, Cumpărătorul comandă și celelalte exemplare menționate în Ofertă, care îi vor fi trimise Cumpărătorului periodic, la intervalele menționate în Ofertă. Cumpărătorul are posibilitatea să revoce oricând trimiterea exemplarelor colecției, și anume, prin procedura menționată la articolul VI al acestor T&C.

Comanda produselor de către Cumpărător, în sensul prevederilor art. 1740 alin. 1 din Legea nr. 89/2012 Culegere, Codul civil, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare ”Cod civil”), reprezintă proiectul contractului de vânzare-cumpărare referitor la exemplarul produsului comandat menționat în comandă. Vânzătorul este obligat să confirme imediat obținerea comenzii, și anume printr-un mijloc de comunicare la distanță. În cazul în care Vânzătorul respinge comanda, parte componentă a confirmării de primire a comenzii va fi și comunicarea privind respingerea comenzii și motivele acestei respingeri.

Clientul ia la cunoștință faptul că, contractul de vânzare-cumpărare este încheiat în momentul comunicării comenzii către Vânzător cu condiția ca Vânzătorul să nu o respingă în conformitate cu acești T&C.

În cazul în care comanda a fost plasată cu ajutorul unor mijloace electronice, adică prin completarea și expedierea formularului de comandă de pe site-ul web al Vânzătorului, Vânzătorul îi furnizează în scris Cumpărătorului, pe lângă confirmarea de obținere a comenzii, care reprezintă contractul de vânzare-cumpărare încheiat, eventual contractele de vânzare-cumpărare încheiate, și textul T&C, și anume, pe adresa de e-mail pe care Cumpărătorul a introdus-o în formularul de comandă. Simultan, această confirmare a comenzii, împreună cu textul T&C, va fi păstrată la Vânzător cel puțin până la data încetării contractului de vânzare-cumpărare, eventual a contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în baza comenzii. În cazul în care, în această perioadă, Cumpărătorul solicită accesul la comanda sa confirmată, Vânzătorul îi trimite repetat confirmarea comenzii împreună cu T&C în formă de text, pe adresa de e-mail a Cumpărătorului. În cazul în care Cumpărătorul solicită accesul la aceste documente într-o altă formă, Vânzătorul îi permite acest lucru abia după ce Cumpărătorul achită cheltuielile care i se nasc astfel Cumpărătorului.

Cumpărătorul mai ia la cunoștință faptul că pot apărea cazuri când nu se încheie Contractul de vânzare-cumpărare, dacă, printr-o eroare, îndeosebi ca urmare a unei erori din sistemul informatic, în Comandă va fi specificat un preț greșit; într-un astfel de caz, Vânzătorul este în drept să respingă Comanda și simultan să îl informeze pe Cumpărător în legătură cu această situație și cu prețul corect.

Vânzătorul își rezervă posibilitatea de a declara contractul de vânzare-cumpărare ca încheiat invalid, dacă s-au modificat datele cu caracter personal, a fost utilizat abuziv cardul de plată etc., sau, din motivele intervenției unui organ al puterii publice, fapt despre care Vânzătorul îl va informa pe Cumpărător; în astfel de cazuri, Contractul de vânzare-cumpărare nu poate fi constituit de drept și se consideră că nu a fost încheiat.

IV. Condiții de livrare

Vânzătorul livrează bunurile comandate pe teritoriul României, la adresa de livrare a Cumpărătorului, menționată în comanda de produse prin intermediul companiei Poşta Română S.A., sau a unui alt deținător de licență poștală ori a unei persoane juridice autorizate să presteze servicii de curierat. Exemplarul comandat, în cazul în care este vorba de comanda unui singur exemplar sau de primul exemplar comandat dintre bunurile colecției de exemplare, îi va fi livrat Cumpărătorului, în termen de 14 zile de la primirea comenzii de către Vânzător, dacă comanda nu a fost respinsă și dacă nu există alte impedimente.

Dacă exemplarul face parte dintr-o colecție, alte exemplare ale produselor din aceeași colecție, îi vor fi livrate Cumpărătorului în mod regulat, în termen de aproximativ 3-4 săptămâni de la data ultimei livrări. Livrarea întârziată din orice motiv, a unui colet trimis la timp, nu autorizează Cumpărătorul să refuze primirea acestuia, și nici să solicite compensații sau reduceri pentru nerespectarea termenului de livrare.

Vânzătorul garantează ambalarea corespunzătoare a produselor astfel încât, bunurile Cumpărătorului să fie livrate în cea mai bună stare. Obligația Vânzătorului de a livra bunurile comandate de Cumpărător, este îndeplinită prin recepționarea acestora de către Cumpărător, respectiv, în momentul în care Cumpărătorul le-a preluat.

În cazul în care, Cumpărătorul nu-și ridică bunurile într-o perioadă adecvată, se va considera, că a reziliat Contractul de vânzare-cumpărare; într-un asemenea caz, Vânzătorul își rezervă dreptul de a vinde bunurile unui terț.

V. Prețul de achiziție și condițiile de plată. Rezervarea de proprietate.

Prețul de achiziție al exemplarelor componente ale produsului cu TVA inclus este menționat în Ofertă, iar Cumpărătorul își exprimă acordul cu acesta prin înaintarea comenzii.

În cazul în care este vorba de un exemplar care face parte dintr-o colecție, prețul astfel convenit este valabil întotdeauna pentru primul exemplar dintre bunurile colecției comandate.

În cazul, în care intervine epuizarea stocurilor exemplarelor din colecția aferentă, iar Vânzătorul nu reușește să asigure de la furnizorii săi exemplare noi de schimb, cu același preț ca cel inițial (de ex. din motivul creșterii prețurilor metalelor prețioase pe piețele mondiale), Vânzătorul poate, în funcție de opțiunea sa, (i) să încheie livrarea exemplarelor din colecția aferentă prin notificarea Cumpărătorului cu privire la acest fapt, prin intermediul unuia dintre mijloacele de comunicație la distanță; sau (ii) să anunțe Cumpărătorul despre continuarea livrării exemplarelor la un nou preț stabilit, și anume înainte de livrarea exemplarului cu noul preț (în continuare „Notificare privind continuarea“).

Taxele poștale și de ambalare se vor factura separat și nu sunt incluse în prețul de achiziție. Împreună cu prețul de achiziție, Cumpărătorului i se pot factura și taxe pentru utilizarea metodei de plată taxabile selectate. Suma facturată de transport, ambalare și taxa pentru utilizarea metodei de plată este menționată în Ofertă, iar Cumpărătorul își exprimă acordul cu aceasta prin înaintarea comenzii.

Achitarea prețului de achiziție și a cuantumului sumei pentru transport, ambalare și taxa pentru utilizarea metodei de plată, se realizează înainte de trimiterea produselor comandate, prin transfer bancar în contul bancar al Vânzătorului în baza datelor menționate în confirmarea comenzii trimise prin mesaj pe e-mailul de contact al Cumpărătorului, sau prin ramburs, caz în care plata se face la preluarea produselor de către Cumpărător, la poștă sau la livrarea către Cumpărător prin intermediul agentului poștal ori a curierului.

Indiferent de modul de predare al produselor, Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate al bunurilor comandate, abia după achitarea integrală a prețului de achiziție. Până la achitarea integrală a prețului de achiziție, bunurile reprezintă proprietatea Vânzătorului.

Riscul de deteriorare asupra bunului trece de la Vânzător la Cumpărător, în momentul în care acesta preia bunurile conform art. IV al acestor CGA, eventual, în momentul în care a putut prelua aceste bunuri.În cazul în care nu intervine rezilierea contractului, iar paguba asupra bunului apare abia după ce riscul de pagubă trece de la Vânzător la Cumpărător, acest lucru nu influențează obligația Cumpărătorului de a achita prețul de achiziție, în afară de cazul în care paguba asupra bunului a fost produsă de nerespectarea obligațiilor Vânzătorului.

VI. Rezilierea contractului și returnarea bunurilor

Cumpărătorul are dreptul să rezilieze orice contract de achiziție încheiat în baza comenzii Cumpărătorului fără enunţarea motivului, în termen de 14 zile de la preluarea bunurilor livrate de Vânzător, în baza contractului de achiziție aferent. Formularul tipizat pentru rezilierea contractului este anexa nr. 1 la prezentele CGA. Prin reziliere, contractul de achiziție aferent se anulează de la bun început. Cumpărătorul poate notifica Vânzătorul cu privire la reziliere în scris la adresa de contact, adresa de e-mail a Vânzătorului, sau, după caz prin apelarea la numărul de telefon al Vânzătorului menționat în art. IX al prezentelor CGA.

În cazul în care Cumpărătorul face uz de dreptul la reziliere, este obligat să înapoieze bunurile aferente Vânzătorului, fără tergiversări inutile, însă cel târziu în termen de 14 zile de la rezilierea contractului. Cumpărătorul va înapoia Vânzătorului bunurile livrate prin intermediul companiei Poşta Română S.A. prin trimiterea la adresa: OP 9, CP 4, sect. 2, Bucuresti, și anume în ambalajul original (capsulă), cu toate actele atașate și cu nota de plată originală, dacă le are la dispoziție. Cumpărătorul va păstra documentul care confirmă trimiterea coletului. Costurile de returnare vor fi suportate de Cumpărător.

Mai departe, Cumpărătorul are dreptul, oricând în decursul derulării contractului, să decidă, că nu va continua achiziționarea exemplarelor componente din colecție și că va înceta preluarea altor exemplare din colecție, și anume prin notificare scrisă de încetare a primirii bunurilor, adresată Vânzătorului. Notificarea scrisă de încetare a primirii bunurilor trebuie transmisă Vânzătorului la adresa de corespondenţă sau adresa de e-mail, menționate în art. IX al prezentelor CGA. Prin înmânarea notificării de încetare a primirii bunurilor, respectiv a următoarelor exemplare din colecția Vânzătorului, intervine încetarea contractului de achiziție prin denunțare.

Însă, faptul că bunurile nu vor fi returnate Vânzătorului în ambalajul original (capsulă) cu documentele atașate și cu nota de plată originală, nu are influență asupra valabilității și nici a efectului de denunțare a contractului din partea Cumpărătorului. Vânzătorul are însă dreptul să solicite Cumpărătorului, în conformitate cu prevederea § 2999 alin. 1 din Codul civil, returnarea acestui ambalaj original (capsulă) sau în cazul, în care acest lucru nu este posibil, o compensație financiară ca și contravaloare economică a obiectului, care nu poate fi returnat.

În cazul în care, înainte de rezilierea contractului de achiziție aferent, Cumpărătorul a achitat deja Vânzătorului prețul de achiziție, la care s-a adăugat taxa poștală și de ambalare, eventual o parte a acestuia, pentru bunurile pe care este obligat să le înapoieze Vânzătorului, Vânzătorul îi va returna valoarea prețului de achiziție pentru bunuri în termen de 14 zile de la rezilierea valabilă a acestui contract de achiziție. Vânzătorul însă, nu este obligat să returneze Cumpărătorului valoarea prețului de achiziție pentru bunuri, înainte ca acesta din urmă să-i înapoieze bunurile, sau înainte ca acesta să dovedească returnarea bunurilor primite de la Vânzător. Înapoierea bunurilor către Vânzător în ambalajul original (capsulă) cu documentele atașate și nota de plată originală vor accelera astfel returnarea sumei plătite pe bunuri Vânzătorului de către Cumpărător. Vânzătorul va returna suma achitată Cumpărătorului în același mod în care a primit această sumă de la Cumpărător. Pentru cazul în care Cumpărătorul a comandat și alte bunuri la Vânzător, Vânzătorul este de acord ca suma achitată sa poată fi utilizată pentru achitarea altor livrări. Suma achitată poate fi returnată Cumpărătorului în alt mod, dacă Cumpărătorul va solicita Vânzătorului un alt mod de returnare al acesteia la numărul de telefon al Vânzătorului, sau prin notificare trimisă Vânzătorului în scris la adresa de contact sau adresa de e-mail a Vânzătorului, menționate în art. IX din prezentele CGA, în cazul în care nu intervin costuri suplimentare în acest sens.

VII. Răspunderea pentru vicii, regulamentul de reclamație

Vânzătorul răspunde de viciile pe care bunurile le prezintă în momentul predării către Cumpărător, conform art. IV din prezentele CGA.

Mai departe, Vânzătorul acordă Cumpărătorului garanție pe viață pentru calitatea și autencitatea bunurilor, și anume cu condiția, ca bunurile să fie păstrate în mod corespunzător.

Garanția nu se referă la deteriorarea care s-a produs ca urmare a manipulării incorecte a bunurilor, sau în urma unei alte intervenții inadecvate.

În cazul în care, la preluarea bunurilor de către Cumpărător, acestea vor prezenta defecte (mai ales dacă nu au calitatea și proprietățile susținute, nu corespund cerințelor dispozițiilor legale, nu sunt livrate în cantitatea sau greutatea corespunzătoare etc.), Cumpărătorul are dreptul să solicite Vânzătorului, în funcție de alegerea sa, înlăturarea defectelor, conform cerințelor Cumpărătorului, înlocuirea bunurilor (prin livrarea de bunuri noi fără vicii), livrarea bunurilor lipsă, o reducere adecvată din prețul bunurilor, sau are dreptul să denunțe contractul de achiziție aferent. Denunțarea contractului se va ghida în acest caz după dispozițiile articolului VI.din prezentele CGA. Același drept îi revine Cumpărătorului, în cazul, în care viciile apar la bunuri în termen de 24 de luni de la preluarea bunurilor de către Cumpărător, în conformitate cu prevederea § 2165 alin. 1 din Codul Civil sau în perioada de garanție stabilită prin prezentele CGA.

Cumpărătorul este obligat să verifice bunurile livrate, după primire, fără tergiversări inutile și să informeze Vânzătorul cu privire la viciile constatate. În caz că viciile la bunuri apar mai târziu, Cumpărătorul este obligat să informeze Vânzătorul cu privire la acestea fără tergiversări inutile, imediat ce le va constata.Cumpărătorul poate informa Vânzătorul cu privire la defectele bunurilor (comunicare reclamație), prin notificare în scris la adresa de contact, adresa de e-mail a Vânzătorului, eventual telefonic la numărul de telefon al Vânzătorului menționat în articolul IX din prezentele CGA. În comunicarea de reclamație, Cumpărătorul trebuie să descrie suficient de precis viciile constatate la bunuri și să menționeze informațiile necesare identificării Cumpărătorului și ale bunurilor reclamate, inclusiv numărul comenzii. Comunicarea de reclamație trebuie să cuprindă de asemenea modul de soluționare al reclamației solicitat de către Cumpărător (opțiunea revendicării, pe care Cumpărătorul o poate aplica în caz de apariție a viciilor).

Persoana autorizată de către Vânzător pentru soluționarea reclamației, va decide cu privire la primirea ori respingerea reclamației, imediat, iar în cazurile complicate, în termen de trei zile lucrătoare. În acest interval nu se include perioada adecvată necesară expertizei de specialitate a viciului. Reclamația, inclusiv înlăturarea defectului, trebuie rezolvate fără tergiversări inutile, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii reclamației, dacă Vânzătorul nu va stabili cu Cumpărătorul un termen mai lung.

Cumpărătorul are dreptul să solicite soluționarea reclamației în modul stabilit în comunicarea de reclamație. În cazul în care, Cumpărătorul solicită o reducere adecvată din prețul de achiziție, cu privire la valoarea acesteia, va decide Vânzătorul. La stabilirea valorii reducerii, Vânzătorul va ține cont de diminuarea valorii bunurilor în consecința viciului, mai ales ținând cont de amploarea viciului.

Vânzătorul va elibera Cumpărătorului o adeverință scrisă referitoare la data la care Cumpărătorul a înaintat reclamația, ce reprezintă obiectul reclamației și modul de soluționare al reclamației, solicitat de Cumpărător; ulterior, o adeverință referitoare la data și modul de soluționare al reclamației, eventual justificarea scrisă a respingerii reclamației.

În cazul înlocuirii bunurilor vicioase cu unele fără cusur, Cumpărătorul nu va achita nici un fel de costuri suplimentare pentru taxa poștală, de ambalare, în cazul în care coletul se va trimite prin intermediul companiei Poşta Română S.A. Dacă acesta va opta pentru un alt mod de returnare al bunurilor livrate, diferența dintre costurile de livrare prin curier și cele pentru serviciile oferite prin Poşta Română S.A., va fi suportată de Cumpărător. Cumpărătorul va păstra documentul de înapoiere al coletului către Vânzător.

VIII. Protecția datelor cu caracter personal

Prin plasarea unei comenzi valabile potrivit articolului III al prezentelor Termeni și condiții, Clientul îi acordă Vânzătorului, în calitatea lui de administrator al datelor cu caracter personal în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare ”Regulament” sau ”GDPR”), încuviințarea pentru procesarea datelor cu caracter personal pe care Cumpărătorul i le-a furnizat Vânzătorului sau i le va furniza în viitor referitor la contractele de vânzare-cumpărare încheiate în baza prezentelor TC, îndeosebi datele menționate în comenzile de produse și servicii ale Vânzătorului. Încuviințarea se referă la procesarea datelor pentru scopuri de marketing, inclusiv profilarea. În celelalte cazuri, procesarea este efectuată pe alte baze juridice, îndeosebi executarea contractelor și îndeplinirea interesului legitim al Cumpărătorului.

Datele cu caracter personal ale Cumpărătorului vor fi procesate cu scopul negocierilor în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare între Cumpărător și Vânzător și executarea ulterioară a contractelor de vânzare-cumpărare deja încheiate (îndeosebi livrarea de produse către Cumpărător) în baza acestor Termeni și condiții, precum și cu scopul creării de baze de date ale clienților Vânzătorului, profilarea și ofertarea ulterioară a produselor și serviciilor către Cumpărător (inclusiv distribuirea mesajelor comerciale ale Vânzătorului și ale partenerilor lui de afaceri în sensul art. 7 alin. 2 din Legea nr. 480/2004 Culegere privind unele servicii ale societății informaționale, cu modificările și completările ulterioare). Datele cu caracter personal ale Cumpărătorului vor fi procesate automat și, dacă vor fi furnizate de către Cumpărător într-o altă formă decât cea electronică, mai întâi vor fi convertite manual în formă electronică și ulterior vor fi procesate automat. Detaliile referitoare la scopurile concrete de procesare sunt menționate mai jos:

 • a) Vânzătorul procesează datele cu caracter personal ale Cumpărătorului și ale Cumpărătorilor potențiali cu scopul executării contractului încheiat cu Cumpărătorul privind cumpărarea de produse și cu scopul unor operații strict necesare pentru încheierea acestui contract (executarea contractului). În acest context, la încheierea contractului (comanda produselor) solicită de la Cumpărătorii (potențiali) datele care sunt indispensabile pentru livrarea produselor comandate (executarea contractului) și, nefurnizarea acestora duce la faptul că Vânzătorul nu poate onora comanda și nu se încheie contractul. Vânzătorul stochează datele cu caracter personal pentru acest scop în cursul valabilității raportului contractual cu Cumpărătorul și până la sfârșitul perioadei de prescripție a eventualelor revendicări rezultând din acest raport.
 • b) Vânzătorul procesează datele cu caracter personal și în scopuri de marketing direct al produselor sale - monede comemorative, medalii și alte produse conexe, adică expedierea ofertelor direct către Cumpărători sau potențiali Cumpărători prin următoarele modalități:
  • prin intermediul trimiterilor documentare și al comunicării electronice în baza interesului legitim al Cumpărătorului de a oferta produsele sale;
  • prin intermediul comunicării electronice în baza consimțământului Cumpărătorului, dacă Cumpărătorul sau o altă persoană a furnizat consimțământul său voluntar, și anume pe o perioadă de 10 ani. Cumpărătorul sau o altă persoană poate revoca oricând încuviințarea sa, și anume, fie telefonic, în scris, prin e-mail sau prin intermediul site-lui web al Vânzătorului, cu precizarea că acest lucru nu va avea nicio influență asupra legalității procesării datelor înainte de revocarea consimțământului.
 • c) Pentru ca Vânzătorul să aibă posibilitatea de a le trimite Cumpărătorilor (potențiali) oferte ale produselor sale, care ar putea să-i intereseze, Vânzătorul, în baza datelor cu caracter personal obținute, efectuează profilarea persoanelor vizate prin faptul că urmărește comportamentul lor în ceea ce privește efectuarea cumpărăturilor, și anume, în baza interesului legitim al Cumpărătorului. În baza profilării nu are loc niciun fel de adoptare de decizii, care ar putea avea efect pentru subiecții datelor sau care să le aducă atingere într-un mod similar.
 • d) Cumpărătorul sau un alt subiect al datelor are dreptul să ridice obiecții împotriva procesării datelor cu caracter personal proprii pentru scopuri de marketing direct efectuate prin oricare din modalitățile menționate mai sus (marketing prin poștă / e-mail / prin telefon) sau și individual împotriva profilării comportamentului lui în ceea ce privește efectuarea cumpărăturilor. În cazul exercitării obiecției, care va fi evaluată ca justificată, Vânzătorul va înceta trimiterea altor oferte sau efectuarea profilării (în funcție de conținutul obiecției). Într-un astfel de caz, Vânzătorul este în drept să proceseze datele cu caracter personal ale Cumpărătorului în limita strict necesară pentru îndeplinirea obligației legale de a nu-i trimite Cumpărătorului mesaje de marketing și de a nu efectua profilarea.
 • e) Vânzătorul realizează înregistrări de pe linia sa de telefon pentru clienți cu scopul înregistrării actelor efectuate verbal în cursul convorbirii telefonice, de exemplu, comanda produselor (încheierea contractului), modificarea acestuia, acordarea încuviințării cu procesarea datelor cu caracter personal, revocarea acesteia, exercitarea drepturilor persoanelor vizate din contract sau GDPR și altele, și anume în baza consimțământului persoanei vizate. Persoana care face apelul / Cumpărătorul (potențial) apelat este atenționat în partea introductivă a convorbirii telefonice asupra acestui fapt, cu precizarea că, prin continuarea convorbirii, este de acord cu realizarea înregistrării. Cumpărătorul (potențial) poate revoca oricând încuviințarea sa telefonic / prin e-mail, cu precizarea că acest lucru nu va avea nicio influență asupra legalității procesării datelor înainte de revocarea consimțământului. În cazul revocării consimțământului cu realizarea înregistrării, în cursul căreia se plasează comanda produselor, respectiv se efectuează un alt act juridic, persoana în cauză va fi solicitată să efectueze actul juridic dat printr-o altă modalitate (în scris / electronic). Vânzătorul stochează înregistrările pe durata strict necesară pentru atingerea scopului concret (în funcție de conținutul înregistrării), în cazul Cumpărătorilor, pe durata valabilității contractului și a perioadei de prescripție aferente sau până la revocarea încuviințării.
 • f) Vânzătorul procesează datele cu caracter personal în legătură cu recuperarea creanțelor și protecția contra pretențiilor terților în scopul dovedirii, exercitării și apărării drepturilor juridice. Procesarea este indispensabilă pentru executarea contractului, și anume pe durata strict necesară pentru recuperarea creanței și în cursul termenelor legale de prescripție / stingere.
 • g) Vânzătorul procesează datele cu caracter personal și acolo unde acest lucru este indispensabil pentru îndeplinirea obligațiilor sale legale, îndeosebi în domeniul contabilității și al reglementărilor fiscale, în baza îndeplinirii obligației legale (Legea contabilității, Legea privind impozitul pe venit, Legea privind TVA, Codul de procedură fiscală, Codul civil etc.). Datele se stochează pe durata stabilită prin legi concrete.

Încuviințarea la procesarea datelor cu caracter personal, în cazurile în care este necesară încuviințarea, este acordată de către Cumpărător către Vânzător în mod voluntar pe o perioadă de 10 ani și poate fi oricând revocată gratis de către Cumpărător printr-o notificare scrisă trimisă pe adresa Vânzătorului sau în modalitatea specificată la articolul X al acestor TC. Încuviințarea poate fi reînnoită în mod repetat. Cumpărătorul este în drept să revoce oricând încuviințarea la procesarea datelor sale cu caracter personal printr-o notificare scrisă remisă către Vânzător, fără ca prin aceasta să se aducă atingere legalității procesării datelor bazate pe încuviințarea acordată înainte de revocarea acesteia.

Cumpărătorul mai este în drept să acceseze datele cu caracter personal, să le corecteze sau să le șteargă, eventual să restricționeze procesarea datelor cu caracter personal, să ridice o obiecție împotriva procesării, să-i fie asigurat transferul de date. Cumpărătorul poate trimite contestația sa, obiecția sau cererea de informații despre procesarea datelor cu caracter personal către responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal numit de către Vânzător (vezi datele de contact menționate mai jos). În plus, Cumpărătorul poate trimite sesizarea și direct către Autoritatea de Protecție a Datelor cu Caracter Personal având sediul în Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Vânzătorul procesează doar datele cu caracter personal ale persoanelor având vârsta de peste 18 ani. În cursul contactului cu Vânzătorul, Cumpărătorii (potențiali) sunt obligați să confirme că au vârsta de peste 18 ani.

Vânzătorul este în drept să predea datele cu caracter personal către operatorii de date cu caracter personal care procesează datele cu caracter personal în baza raportului contractual cu Vânzătorul, precum și către alți administratori de date cu caracter personal cu scopul ofertării de produse și servicii către Cumpărător. Lista la zi cu operatorii de date cu caracter personal: Cortex, a.s., Ant. Rybák a vnuk s.r.o., Kontaktní centrum Praha s.r.o.

Datele cu caracter personal pot fi furnizate către terți, dacă există pentru aceasta o bază juridică, de exemplu, către furnizorii de servicii poștale și societățile de curierat în legătură cu remiterea trimiterilor, societățile furnizând servicii în domeniul comunicațiilor electronice în legătură cu comunicarea electronică, către bănci în legătură cu operațiile de plată, către organele de stat în cadrul exercitării competențelor acestora, către consilierii fiscali, juridici și către alți consilieri ai Vânzătorului, către instanțe și executori în legătură cu recuperarea creanțelor etc.

IX. Datele de contact ale Vânzătorului

Datele de contacta ale persoanei responsabile pentru protecția datelor cu caracter personal numit de către Vânzător sunt specificate mai jos:

E-mail: info@casademonede.ro

Telefon: 021 408 00 35

X. Plângerile și soluționarea litigiilor

Toate drepturile, obligațiile și relațiile juridice (inclusiv relațiile de responsabilitate) bazate pe prezentul contract, precum și orice litigii referitoare la apariția, derularea, îndeplinirea și încetarea prezentului contract, se vor ghida după dreptul Republicii Cehe. Părțile contractante vor soluționa orice eventuale litigii revenite din aceste relații juridice, în primul rând pe cale amiabilă.

În cazul în care nu se ajunge la o soluționare amiabilă a litigiului dat, de soluționarea acestuia se va ocupa tribunalul competent local de drept din Republica Cehă, limba de procedură fiind limba cehă.

În cazul în care este vorba de un litigiu de consumator conform § 20d și urm. din Legea nr. 634/1992 republicată, de protecție a consumatorului în vigoare, Cumpărătorul are dreptul să înainteze propunere de soluționare extrajudiciară scrisă la Inspecția Comercială a Republicii Cehe, sau oral în procesul verbal ori prin intermediul formularului postat pe www.coi.cz.

Pentru propunerea de soluționare extrajudiciară a unui litigiu revenit dintr-un contract de achiziție încheiat prin intermediul paginilor de web „online“, se poate utiliza de asemenea platforma ODR pentru soluționarea litigiilor on-line desfășurată de Comisia Europeană la adresa https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Prin existența acestor posibilități de soluționare extrajudiciară, nu sunt afectate alte soluționări ale litigiului.

XI. Dispoziții finale

Fiecare parte contractantă își va suporta propriile costuri de utilizare a mijloacelor de comunicație la distanță, intervenite în legătură cu contractele de achiziție încheiate în baza prezentelor CGA, dacă nu se stabilește altfel în prezentele CGA mai sus, sau în baza dispozițiilor legale aferente.

Cumpărătorul ia la cunoștință faptul, că la utilizarea paginilor de web ale Vânzătorului, utilizatorilor acestora li se prezintă în dispozitivele terminale ale acestora informații în baza directivei CE referitor la așa zisele cookies nr. 2002/58/CE (și directivei nr. 95/46/ES).

Vânzătorul îndeplinește obligațiile sale legale, care îi revin din legea nr. 539/1992 republicată, privind marcarea și încercarea metalelor prețioase, cu modificările ulterioare, iar activitatea acestuia este supusă controlului de marcare a metalelor prețioase.

Relațiile contractuale reciproce dintre Cumpărător și Vânzător se ghidează după Codul civil și după alte dispoziții legale aferente ale Republicii Cehe. Contractele de achiziție sunt încheiate în limba cehă.

Dacă pentru nevoile Cumpărătorului apare traducerea Ofertei, Comenzii, Contractului de achiziție, CGA sau a altui document în altă limbă, în cazul discordanțelor de limbaj, are prioritate versiunea în limba cehă.

Acești TC au intrat în vigoare la data de 15.9. 2019 și înlocuiesc orice alte texte anterioare ale TC.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica și completa oricând prezentele CGA. Eventualele modificări și completări ale CGA, vor fi comunicate de Vânzător pe paginile sale de web, cu cel puțin 14 zile înainte ca acestea să-și facă efectul. Aceste modificări și completări nu se vor referi la contractele de achiziție deja încheiate.

Versiuni mai vechi ale CGA se pot obține la cerere, de la Vânzător.

Formularul pentru rezilierea contractului se poate descărca sub formă de fișier pdf, aici (link).