Partener de încredere pentru colecționarii de monede și medalii comemorative de aur și argint

Termeni și condiții

Termeni și condiții de utilizare a magazinului online & Condiții generale de afaceri ale societății Casa de Monede Romania s.r.o.

Valabil de la data  01.10.2020

I. Prevederi introductive

Magazinul online disponibil la adresa de internet www.casademonede.ro este operat și administrat de societatea Casa de Monede Romania s.r.o., persoană juridică de naționalitate cehă, cu nr. de identificare 07108591, având sediul în str. Kolbenova 882/5a, 190 00 Praga 9, Republica Cehă, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Curtea Municipală din Praga, secțiunea C, inserarea 294772.

Prezentul Regulament se aplică atât achizițiilor efectuate prin intermediul Magazinul Online (definit mai jos), cât și celor efectuate prin celelalte modalități puse la dispoziție de către Vânzător (definit mai jos), conform celor menționate în continuare.

II. Definiții

Vânzător: înseamnă Casa de Monede Romania s.r.o., persoană juridică de naționalitate cehă, cu nr. de identificare 07108591, având sediul în str. Kolbenova 882/5a, 190 00 Praga 9, Republica Cehă, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Curtea Municipală din Praga, secțiunea C, inserarea 294772.

Cumpărător: înseamnă orice persoană fizică, care are vârsta peste 18 ani și care efectuează o achiziție de Produse într-un scop care poate fi considerat ca neavând legătură cu activitatea sa comercială sau profesională, sau persoana juridică care efectuează o Comandă prin intermediul Magazinului Online sau printr-o altă modalitate reglementată de prezentul Regulament.

Magazin Online: înseamnă magazinul online disponibil la adresa de internet www.casademonede.ro.

Regulament: înseamnă prezentul document conținând termenii și condițiile de utilizare a Magazinului Online și condițiile generale de afaceri ale Vânzătorului.

Produse: înseamnă monede, medalii comemorative și alte obiecte aferente, pe care Vânzătorul le oferă spre comercializare, disponibile în Magazinul Online și/sau prezentate potențialilor clienți prin diferite materiale promoționale ale Vânzătorului (de exemplu, anunțuri de mică publicitate pe internet, anunțuri în presă, scrisori comerciale), și disponibile spre achiziționare în toate celelalte modalități menționate de Regulament.

Ofertă: înseamnă totalitatea Produselor oferite spre vânzare, la un moment dat, de către Vânzător, prin intermediul Magazinului Online și/sau în celelalte modalități menționate de prezentul Regulament, și condițiile de comercializare aplicabile acestora.

Comandă: înseamnă declarația de intenție a Cumpărătorului de a încheia un Contract de Vânzare la distanță cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță, precizând Produsele pe care Cumpărătorul dorește să le achiziționeze și datele Cumpărătorului necesare pentru încheierea și realizarea Contractului de Vânzare la distanță.

Contract de vânzare / Contract de vânzare la distanță:  înseamnă contractul având ca obiect vânzarea de către Vânzător către Cumpărător a Produselor cu plata prețului acestora, plus orice alte costuri suplimentare, inclusiv costurile de expediere, ambalare etc., conform prevederilor prezentului Regulament. Contractul de vânzare reglementează Produsul, caracteristicile sale principale, prețul, costurile de expediere, ambalare etc. și alte condiții relevante.

Comunicări comerciale: înseamnă mijloace de informare periodică, electronice sau în formă tipărită, orice tip de mesaj trimis (ex. e-mail/SMS/mobile push/webpush etc.) conținând informații cu privire la produse similare sau complementare celor achiziționate de Cumpărător și/sau informații cu privire la oferte sau promoții ale Vânzătorului.

III. Plasarea Comenzii și încheierea Contractului de Vânzare la distanță

Comanda poate fi plasată de către Cumpărător într-una dintre următoarele modalități:

  • prin completarea și expedierea formularului de comandă din Magazinul Online;
  • prin poștă / curier, prin trimiterea Comenzii, utilizând formularul de comandă pus la dispoziție de către Vânzător prin intermediul Comunicărilor Comerciale, pe adresa de contact a Vânzătorului indicată în Regulament;
  • telefonic, la numărul de telefon al Vânzătorului menționat la art. XIII al Regulamentului;
  • prin e-mail, pe adresa de contact a Vânzătorului menționată la art. XIII al Regulamentului, utilizând formularul de comandă existent la adresa de internet www.casademonede.ro; sau
  • prin achitarea unui avans din prețul de vânzare al Produselor, pe baza informațiilor transmise de Vânzător prin intermediul Comunicărilor Comerciale (ex. în pachetul de livrare a unui Produs comandat, există informații/materiale de prezentare privind posibilitatea Cumpărătorului de a achita, concomitent cu prețul Produsului livrat, o sumă de X lei, cu titlu de avans pentru un alt produs din Oferta Vânzătorului).

În cazurile reglementate la literele (a), (b) și (d) de mai sus, pe formularul de comandă, Cumpărătorul completează numele și prenumele său, adresa de domiciliu, numărul de telefon și adresa de e-mail.

În situația reglementată la litera (a) de mai sus:

(i) în cazul apariției unor erori vizibile în datele introduse (de exemplu, formatul incorect al adresei de e-mail sau numărul de telefon incorect, adresa lipsă), Cumpărătorului nu i se va permite să trimită Comanda fără corecția necesară;

(ii) înainte de trimiterea propriu zisă a Comenzii, Cumpărătorul va fi întotdeauna invitat, prin aplicația de internet, să verifice datele introduse sau să le corecteze.

Se consideră valabilă doar Comanda care conține următoarele date obligatorii: (i) indicarea clară a  Produsului comandat (și, după caz, a colecției din care acesta face parte); (ii) indicarea numărului de exemplare dorit din fiecare Produs; (iii) prenumele și numele, adresa de domiciliu, numărul de telefon, adresa de e-mail a Cumpărătorului; (iv) confirmarea acceptării condițiilor Regulamentului; și (v) în cazul comenzii în formă scrisă (conform literei (b) de mai sus), semnătura Cumpărătorului persoană fizică/reprezentantului Cumpărătorului, persoană juridică.

Cumpărătorul este obligat să menționeze în Comandă și numărul său de client, dacă i-a fost alocat în prealabil de către Vânzător.

Prin transmiterea Comenzii, prin oricare dintre modalitățile de mai sus, Cumpărătorul confirmă faptul că este de acord cu utilizarea comunicării la distanță, că a fost informat în legătură cu toate formalitățile de încheiere a Contractului de Vânzare, că a luat cunoștință de prevederile Regulamentului, care sunt parte integrantă a Contractului de Vânzare, pe care le acceptă și se obligă să le respecte.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza onorarea Comenzii în cazul în care: (i) datele menționate în Comandă sunt greșite, incomplete sau fictive; sau (ii) în trecut, Cumpărătorul nu și-a îndeplinit obligațiile față de Vânzător, respectiv nu i-a plătit Vânzătorului Produsele livrate și/sau nu a returnat Produsele la timp ulterior denunțării Contractului de Vânzare la distanță etc.; sau (iii) stocul Produselor comandate a fost epuizat.

Vânzătorul are dreptul să refuze Comanda și în scopul de a împiedica săvârșirea unei infracțiuni sau de a preveni riscul de a fi prejudiciat, spre exemplu în cazul în care Comanda este trimisă de pe sau are asociată o adresă IP blocată/înregistrată pe o „listă neagră” (blacklist).

Obiectul Comenzii îl reprezintă Produsul individual, respectiv, în cazul Produselor care sunt parte componentă a unei colecții, Produsul comandat inițial și celelalte piese ale aceleiași colecții.

În cazul în care în Ofertă este specificat faptul că un Produs este parte componentă a unei colecții, prin transmiterea Comenzii, Cumpărătorul cumpără primul Produs din respectiva colecție la un preț special/avantajos.

Dacă Cumpărătorul nu-și exercită dreptul menționat la articolul VII din Regulament, de a se retrage din Contractul de Vânzare în ceea ce privește prima piesă a colecției, se va consideră că, Cumpărătorul comandă și celelalte exemplare ale aceleiași colecții menționate în Ofertă, care îi vor fi trimise Cumpărătorului periodic, la intervalele menționate în Ofertă. Cumpărătorul are posibilitatea să solicite oricând Vânzătorului oprirea trimiterii exemplarelor colecției, prin aplicarea procedurii menționate la articolul VII al Regulamentului.

Vânzătorul va confirma primirea Comenzii, prin transmiterea unui mesaj către Cumpărător prin intermediul unui mijloc de comunicare la distanță, pe baza datelor de contact puse la dispoziție de către Cumpărător.

În cazul în care Vânzătorul înțelege să nu onoreze Comanda, mesajul de confirmare a primirii Comenzii va conține, totodată informații privind refuzul Comenzii și motivele acestui refuz.

Contractul de Vânzare se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

În cazul în care Comanda a fost plasată prin intermediul altor mijloace decât Magazinul Online (ex. prin poștă/curier, e-mail), Vânzătorul îi furnizează, prin e-mail, Cumpărătorului, la adresa indicată în formularul de comandă, pe lângă confirmarea acceptării Comenzii, și Regulamentul. Confirmarea acceptării comenzii, împreună cu Regulamentul vor fi păstrate la Vânzător cel puțin până la data încetării contractului de vânzare- încheiat în baza respectivei Comenzi. În cazul în care, în această perioadă, Cumpărătorul solicită accesul la Comanda sa confirmată, Vânzătorul va retrimite confirmarea Comenzii, împreună cu Regulamentul, în format .pdf, pe adresa de e-mail a Cumpărătorului. În cazul în care Cumpărătorul solicită accesul la aceste documente într-o altă formă (ex. tipărite, trimise prin curier etc.), Vânzătorul le va furniza în forma solicitată doar ulterior achitării de către Cumpărător a costurilor ce decurg din respectiva solicitare (ex. taxe curier), în cuantumul ce va fi indicat de către Vânzător ulterior evaluării solicitării.

Cumpărătorul ia cunoștință de faptul că pot apărea cazuri, rare, când, din pricina unor erori tehnice, prețul Produselor din Ofertă este specificat în mod greșit; într-un astfel de caz, Vânzătorul are dreptul să refuze Comanda și totodată să îl informeze pe Cumpărător în legătură cu această situație și cu prețul corect al respectivului Produs.

Vânzătorul își rezervă posibilitatea de a declara rezoluțiunea Contractului de Vânzare, dacă se constată furnizarea unor date cu caracter personal nereale de către Cumpărător și/sau utilizarea abuzivă/frauduloasă a unui card bancar, acestea constituind cazuri de neexecutare a obligațiilor contractuale de către Cumpărător, fapt despre care Vânzătorul îl va informa pe Cumpărător; în astfel de cazuri, Contractul de Vânzare va fi desființat (considerându-se că nu a fost niciodată încheiat).

IV. Campanii promoționale

Informațiile privind campaniile promoționale specificate pe site-ul web al Vânzătorului sau în alte materiale promoționale includ întotdeauna perioada de valabilitate a acestora, precum și condițiile în care aceasta poate înceta înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

În cazul unei campanii promoționale, Vânzătorul își rezervă dreptul de a stabili cantitatea maximă a unor anumite Produse pe care le poate cumpăra un Cumpărător, respectiv poate stabili că un Cumpărător are dreptul să cumpere doar o singură bucată dintr-un anumit Produs. Vânzătorul îi va informa pe potențialii cumpărători în legătură cu acest lucru prin intermediul Materialelor de prezentare a ofertei promoționale.

V. Condiții de livrare

Vânzătorul livrează Produsele comandate doar pe teritoriul României, la adresa de livrare a Cumpărătorului, menționată în Comanda de produse, prin intermediul societății SC FAN Courier Express S.R.L., a unui alt deținător de licență poștală ori a unei persoane juridice autorizate să presteze servicii de curierat.

Produsul comandat, în cazul în care este vorba de un Produs ce nu face parte dintr-o colecție sau de prima piesă dintr-o colecție de Produse, îi va fi livrat Cumpărătorului, în termen de 14 zile de la primirea Comenzii de către Vânzător, dacă Comanda nu a fost respinsă/refuzată și dacă nu există alte impedimente (ex. neplata de către Cumpărător a prețului Produselor, în cazul în care a optat pentru plata în avans a acestora).

Dacă Produsul face parte dintr-o colecție, alte  Produse/piese din aceeași colecție, îi vor fi livrate Cumpărătorului în mod regulat, în termen de aproximativ 3-4 săptămâni de la data ultimei/precedentei livrări.

Livrarea întârziată din orice motiv independent de Vânzător, a unui colet trimis la timp, nu autorizează Cumpărătorul să solicite compensații sau reduceri pentru nerespectarea termenului de livrare.

Vânzătorul garantează ambalarea corespunzătoare a Produselor astfel încât, Produsele comandate să fie livrate Cumpărătorului în bună stare. Obligația Vânzătorului de a livra Produsele comandate de Cumpărător, este îndeplinită prin recepționarea acestora de către Cumpărător, respectiv, în momentul în care Cumpărătorul le-a preluat de la poștă/curier.

La primirea Comenzii, Cumpărătorul trebuie să verifice starea coletului expediat. În eventualitatea observării unei deteriorări sau manipulări necorespunzătoare / suspecte a coletului, Cumpărătorul va refuza primirea coletului de la serviciul poștal/curier și, totodată, va informa Vânzătorul despre situația intervenită. În cazul nerespectării acestei proceduri de către Cumpărător, Vânzătorul nu va accepta reclamații privind eventuala deteriorare a Produsului de către entitatea care a efectuat livrarea, în acest caz Vânzătorul fiind exonerat de orice răspundere.

În cazul în care, Cumpărătorul nu ridică de la poștă/nu recepționează de la societatea de curierat Produsele comandate într-o perioadă de 14 zile de la primirea înștiințării privind disponibilitatea pentru livrare a Produselor, se va considera că acesta a denunțat Contractul de Vânzare; într-un asemenea caz, Vânzătorul își rezervă dreptul de a vinde bunurile unui terț la expirarea celor 14 zile.

VI. Prețul de achiziție și condițiile de plată. Rezerva dreptului de proprietate.

Prețul de vânzare al Produselor este exprimat în RON, cu TVA inclus, și este menționat în Ofertă, iar Cumpărătorul își exprimă acordul cu privire la acesta prin transmiterea Comenzii.

În cazul în care este vorba de un exemplar/Produs care face parte dintr-o colecție, prețul primei piese comandate este unul special, mai redus decât al celorlalte piese componente ale colecției. Oferta privind o anumită colecție include, totodată, informații clare privind restul pieselor din colecție.

În situația în care între momentul plasării Comenzii de către Cumpărător și momentul livrării Produselor de către Vânzător intervine o majorare a prețului Produselor (ex. din pricina majorării prețului metalelor prețioase, din care acestea sunt confecționate, pe piețele mondiale), Vânzătorul va informa Cumpărătorul despre aceasta și va efectua livrarea doar după obținerea acordului Cumpărătorului cu privire la noul preț.

În cazul, în care intervine epuizarea stocurilor pentru piesele/ exemplarele dintr-o colecție, iar Vânzătorul nu reușește să achiziționeze de la furnizorii săi exemplare suplimentare, la același preț ca cel inițial (de ex. din motivul creșterii prețurilor metalelor prețioase pe piețele mondiale), Vânzătorul poate, la libera sa alegere, (i) să înceteze livrarea exemplarelor din colecția respectivă, prin notificarea Cumpărătorului cu privire la acest fapt, prin intermediul unuia dintre mijloacele de comunicație la distanță; sau (ii) să anunțe Cumpărătorul despre continuarea livrării exemplarelor/pieselor, la un nou preț, înainte de livrarea exemplarului/pieselor cu noul preț, solicitând acordul Cumpărătorului cu privire la noul preț.

Taxele poștale/de transport și de ambalare a Produselor se vor factura separat și nu sunt incluse în prețul de vânzare. Împreună cu prețul de achiziție, Cumpărătorului i se pot factura și taxe pentru utilizarea unei metode de plată taxabile (ex. plata ramburs). Suma aferentă cheltuielilor de transport, ambalare și taxei pentru utilizarea unei metode de plată taxabile este menționată în Ofertă, iar Cumpărătorul își exprimă acordul cu privire la aceasta prin transmiterea Comenzii.

În situația colecțiilor a căror livrare se extinde pe perioade lungi de timp, este posibilă majorarea costurilor de livrare, în cazul în care furnizorul acestor servicii aplică o astfel de majorare, Cumpărătorul urmând a fi informat cu privire la astfel de majorări. 

Achitarea prețului de achiziție, a costurilor pentru transport și ambalare și a taxei pentru utilizarea unei metode de plată taxabile (ex. plata ramburs), se poate realiza printr-una dintre următoarele modalități:

  • plată anticipată, înainte de trimiterea de către Vânzător a Produselor comandate, prin transfer bancar în contul bancar al Vânzătorului, în baza datelor menționate în confirmarea Comenzii trimise prin mesaj pe adresa de e-mail de contact a Cumpărătorului,
  • plata online, înainte de trimiterea de către Vânzător a Produselor comandate, prin intermediul sistemelor electronice de plată acceptate de Magazinul Online,
  • ramburs, caz în care plata se face la preluarea Produselor de către Cumpărător, la poștă sau la livrarea către Cumpărător prin intermediul agentului poștal ori a curierului,
  • plata la 21 de zile de la emiterea facturii aferente Produsului.

Pentru Produsele care fac parte dintr-o colecție și reprezintă prima piesă din respectiva colecție sunt acceptate doar modalitățile de plată reglementate la punctele (i) – (iii) de mai sus.

În cazul Produselor în cazul cărora s-a optat pentru plata la un anumit termen de la livrare, conform punctului (iv) de mai sus, dacă Cumpărătorul, fără a se retrage din Contractul de Vânzare conform prevederilor art. VII din prezentul Regulament, nu efectuează plata prețului Produselor la termenul mai sus menționat, acesta va datora Vânzătorului penalități în cuantum de 4% din suma datorată.

Totodată, în cazul neachitării sumelor restante în termen de 30 de zile de la scadență, Vânzătorul va angaja o agenție de colectare a creanțelor pentru recuperarea sumelor datorate de către Cumpărător, caz în care Cumpărătorul va datora Vânzătorului și contravaloarea cheltuielilor efectuate de acesta din urmă în vederea recuperării creanțelor sale.

Prin transmiterea unei Comenzi și optarea pentru modalitatea de plată menționată la punctul (iv) de mai sus – plata prețului la 21 zile de la facturarea Produselor, Cumpărătorul declară că a citit, a înțeles, acceptă și își asumă toate obligațiile ce decurg din aceasta.

Prin transmiterea Comenzii și acceptarea Regulamentului, Cumpărătorul este de acord ca Vânzătorul să emită și să trimită facturi în format electronic la adresa de e-mail furnizată de Cumpărător prin Comandă.

Indiferent de modul de livrare, Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra Produselor comandate, abia după achitarea integrală a prețului de achiziție. Până la achitarea integrală a prețului de achiziție, Produsele rămân în proprietatea Vânzătorului.

Riscul de deteriorare/pieire a Produselor se transferă de la Vânzător la Cumpărător, în momentul în care acesta din urmă preia/primește bunurile, conform art. V din prezentul Regulament.

În cazul în care nu intervine încetarea Contractului de Vânzare, iar deteriorarea Produsului apare abia după ce riscul distrugerii/pierii bunului trece de la Vânzător la Cumpărător, acest lucru nu influențează obligația Cumpărătorului de a achita prețul de achiziție, în afară de cazul în care deteriorarea Produsului a fost cauzată de nerespectarea obligațiilor sale de către Vânzător.

VII. Retragerea din Contract și returnarea Produselor

Cumpărătorul are dreptul să se retragă din orice Contract de Vânzare încheiat, fără justificarea motivului, în termen de 14 zile de la data intrării în posesia fizică a Produselor livrate de Vânzător, în baza Contractului de Vânzare aferent sau, în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură Comandă produse multiple care vor fi livrate separat, de la data la care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului produs.

Formularul tipizat pentru retragerea din Contractul de Vânzare este la prezentul Regulament. Totodată, Cumpărătorul are dreptul de a face orice altă declaraţie neechivocă în care îşi exprimă decizia de retragere din contract.

Cumpărătorul poate notifica Vânzătorul cu privire la decizia de retragere din Contractul de Vânzare, în scris, la adresa de contact sau la adresa de e-mail a Vânzătorului, sau, după caz, prin apelarea la numărul de telefon al Vânzătorului menționat în art. XIII al prezentului Regulament. Vânzătorul va comunica Cumpărătorului, fără întârziere, prin adresa de e-mail furnizată prin Comandă, confirmarea de primire a deciziei de retragere a acestuia.

În cazul în care Cumpărătorul face uz de dreptul de retragere, acesta este obligat să înapoieze Produsele primite de la Vânzător, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat Vânzătorului decizia sa de retragere din contract. Termenul este respectat dacă Produsele sunt trimise înapoi de Cumpărător înainte de expirarea perioadei de 14 zile. Cumpărătorul va înapoia Vânzătorului Produsele livrate prin intermediul societății Poşta Română S.A., prin trimiterea la adresa: PO BOX OP1, CP10, Drobeta-Turnu Severin, Jud. Mehedinţi, în ambalajul original de protecție (capsulă), cu toate actele atașate (certificate de calitate etc.), însoțite de factura primită de la Vânzător, dacă o mai are la dispoziție. Cumpărătorul va păstra documentul care confirmă trimiterea coletului. Costurile de returnare vor fi suportate de Cumpărător.

În privința Produselor ce fac parte dintr-o colecție, Cumpărătorul are dreptul, oricând în decursul derulării contractului, să decidă, că nu va continua achiziționarea celorlalte piese componente din colecție, respectiv că va înceta preluarea altor exemplare/piese din colecție, informând despre aceasta Vânzătorul printr-o notificare scrisă de refuz al primirii/cumpărării. Notificarea scrisă de refuz al primirii/cumpărării bunurilor/Produselor trebuie transmisă Vânzătorului la adresa de corespondenţă sau adresa de e-mail, menționate în art. XI al prezentului Regulament. Prin transmiterea notificării de refuz al primirii/cumpărării pieselor viitoare dintr-o colecție a Vânzătorului, intervine încetarea Contractului de Vânzare prin denunțarea de către Cumpărător.

Pentru orice piesă/Produs dintr-o colecție deja primit(ă) de către Cumpărător (aflată în posesia acestuia), se va aplica termenul de 14 zile, menționat anterior, pentru retragerea din contract.

Produsele returnate trebuie să fie în aceeași stare în care au fost primite de la Vânzător.

Produsele deteriorate/degradate, care prezintă urme ale unei manipulări necorespunzătoare, nu vor fi acceptate de Vânzător.

În cazul în care Cumpărătorul returnează Vânzătorului Produsele fără ambalajul original de protecție (capsulă), parte integrantă a Produsului (spre exemplu, în cazul monedelor) și fără documentele care le-au însoțit la livrare (certificate de calitate etc.),  Vânzătorul are dreptul, la libera sa alegere să refuze returul sau să solicite Cumpărătorului o compensație financiară, al cărei cuantum va fi stabilit de la caz la caz, în funcție de Produs, ca și contravaloare economică a obiectului care nu poate fi returnat.

În cazul în care, înainte de retragerea din contractul de vânzare, Cumpărătorul a achitat Vânzătorului prețul de achiziție a Produsului/Produselor ce se returnează, la care s-au adăugat costuri de transport și ambalare, Vânzătorul îi va rambursa toate sumele pe care le-a primit drept plată cu privire la Produsele referitor la care Cumpărătorul și-a exercitat dreptul de retragere, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a Cumpărătorului.

Vânzătorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care Cumpărătorul a ales, în mod explicit, un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de Vânzător.

Vânzătorul poate amâna rambursarea până la data recepţionării Produselor care au făcut obiectul deciziei de retragere sau până la momentul primirii unei dovezi din partea Cumpărătorului conform căreia acesta a trimis produsele către Vânzător, luându-se în considerare data cea mai apropiată. Înapoierea Produselor către Vânzător, în ambalajul original de protecție (capsulă), însoțite de documentele atașate la livrare și de factura primită de la Vânzător, în original, vor accelera returnarea sumelor ce necesită rambursare către Cumpărător. Vânzătorul va returna suma achitată de Cumpărător folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de Cumpărător pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care Cumpărătorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată, prin notificare trimisă Vânzătorului, în scris, la adresa de contact sau adresa de e-mail a Vânzătorului, menționate în art. XIII din prezentul Regulament, şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina Cumpărătorului plata de comisioane în urma rambursării.

Pentru cazul în care Cumpărătorul a comandat și alte bunuri de la Vânzător, Cumpărătorul poate instructa Vânzătorul, în mod expres, în scris, ca suma care îi este datorată ca urmare a returnării unui Produs să fie utilizată pentru achitarea altor Produse comandate/aflate în curs de livrare.

VIII. Răspunderea pentru vicii, regulamentul de reclamație

Vânzătorul răspunde de viciile pe care Produsele le prezintă în momentul predării către Cumpărător, conform art. V din prezentul Regulament.

Răspunderea Vânzătorului privind garanţia legală de conformitate este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea Produsului. Pentru Produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul anterior menționat se reduce la această durată.

Garanția nu se referă la deteriorarea care s-a produs ca urmare a manipulării incorecte a Produselor, sau în urma unei alte intervenții inadecvate.

Vânzătorul acordă Cumpărătorului garanție pe viață pentru calitatea și autenticitatea materialului prețios (aur și argint) din care sunt confecționate Produsele.

În cazul în care, la primirea Produselor de către Cumpărător, acestea vor prezenta defecte (nu au calitatea și proprietățile prezentate de Vânzător, nu sunt livrate în cantitatea sau greutatea corespunzătoare etc.), Cumpărătorul are dreptul să solicite Vânzătorului, înlăturarea defectelor, înlocuirea Produselor (prin livrarea de bunuri noi fără vicii), livrarea Produselor lipsă, o reducere din prețul Produselor, sau are dreptul să rezilieze Contractul de Vânzare aferent. Rezilierea contractului se va realiza conform dispozițiilor articolului VII din prezentul Regulament. Aceleași drepturi îi revin Cumpărătorului în cazul în care viciile Produselor apar în perioada de garanție stabilită prin prezentul Regulament.

Cumpărătorul este obligat să verifice Produsele livrate, imediat după primire, fără tergiversări inutile și să informeze Vânzătorul cu privire la viciile constatate, în cel mai scurt timp, posibil de la livrare. În cazul în care viciile Produselor apar mai târziu, Cumpărătorul este obligat să informeze Vânzătorul cu privire la acestea fără tergiversări inutile, în cel nai scurt timp, posibil,  de la constatare. Cumpărătorul poate informa Vânzătorul cu privire la defectele Produselor , prin transmiterea unei sesizări scrise la adresa de contact și/sau adresa de e-mail a Vânzătorului, menționate în articolul XIII din prezentule Regulament. În sesizare, Cumpărătorul trebuie să descrie suficient de precis viciile constatate ale Produselor și să menționeze informațiile necesare identificării Cumpărătorului și Produselor vizate de sesizare, inclusiv numărul Comenzii.

Persoana autorizată de către Vânzător pentru soluționarea reclamației/sesizării, va decide cu privire la admiterea ori respingerea reclamației/sesizării, în termen de trei zile lucrătoare de la primirea dovezilor necesare de la Cumpărător. În acest interval nu este inclusă perioada necesară efectuării unei expertize de specialitate cu privire la viciul reclamat. Reclamația/sesizarea, inclusiv înlăturarea defectului, vor fi soluționate în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii reclamației/sesizării, dacă Vânzătorul nu va stabili cu Cumpărătorul un termen mai lung.

În cazul în care Cumpărătorul solicită o reducere din prețul de achiziție al Produsului, Vânzătorul este cel care va decide cu privire la cuantumul acesteia. La stabilirea valorii reducerii, Vânzătorul va ține cont de diminuarea valorii Produselor din pricina viciului, mai ales ținând cont de amploarea viciului.

Vânzătorul va elibera Cumpărătorului o adeverință scrisă referitoare la data la care Cumpărătorul a înaintat reclamația și  la obiectul reclamației; ulterior, va emite o adeverință referitoare la data și modul de soluționare al reclamației, și, după caz, la justificarea scrisă a respingerii reclamației.

În cazul înlocuirii Produselor care prezintă vicii  cu unele fără defect, Cumpărătorul nu va achita nici un fel de costuri suplimentare pentru transport și ambalare, în cazul în care coletul se va trimite prin intermediul societății SC FAN Courier Express S.R.L. Dacă acesta va opta pentru un alt mod de returnare a Produselor livrate, diferența dintre costurile de livrare prin curier și cele pentru serviciile oferite prin SC FAN Courier Express S.R.L., va fi suportată de Cumpărător. Cumpărătorul va păstra documentul de înapoiere al coletului către Vânzător.

IX. Instrucțiuni de manipulare, întreținere și păstrare a Produselor

Monedele și medaliile de colecție trebuie să fie păstrate întotdeauna într-un ambalaj de protecție – capsule din plastic, care protejează exemplarul împotriva umidității și a deteriorării fizice.

Vă recomandăm să nu extrageți moneda sau medalia din capsula protectoare fără a folosi mănuși numismatice. Urmele de amprente sunt practic neînlăturabile și pot reduce considerabil valoarea numismatului.

În caz de necesitate a înlocuirii capsulei, folosiți, pentru contactul cu moneda, mănuși numismatice de protecție și procedați foarte atent, pentru a nu deteriora suprafața monedei ori a medaliei.

X. Dreptul la proprietate intelectuală și industrială

Materialele de prezentare, incluzând, dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia, prezentat pe site-ul web www.casademonede.ro, sunt proprietatea exclusivă a Casa de Monede Romania s.r.o., acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens, în mod direct sau indirect.

Cumpărătorului și vizitatorilor site-ului web www.casademonede.ro nu le este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui Material de prezentare în orice alt context decât cel original intenționat de Casa de Monede Romania s.r.o., și/sau îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Vânzătorului asupra Materialelor de prezentare. Interdicția de mai sus se aplică și în cazul materialelor promoționale tipărite.

XI. Protecția datelor cu caracter personal

Vă rugăm să parcurgeți Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Regulament.

XII. Folosirea Cookie-urilor

Vă rugăm să parcurgeți Politica de Cookies, care face parte integrantă din prezentul Regulament.

XIII. Datele de contact ale Vânzătorului

Datele de contact ale persoanei responsabile pentru protecția datelor cu caracter personal numit de către Vânzător sunt specificate mai jos:

E-mail: info@casademonede.ro

Telefon: 0352 802 802

XIV. Plângerile și soluționarea litigiilor

Toate drepturile, obligațiile și raporturile juridice decurgând din prezentul Regulament și/sau din Contractul de Vânzare la distanță, pe care Regulamentul îl completează, precum și orice litigii referitoare la încheierea, derularea, îndeplinirea și încetarea contractului, vor fi guvernate de legislația română. Părțile contractante vor soluționa orice eventuale litigii decurgând din aceste raporturi juridice, în primul rând pe cale amiabilă.

În cazul în care nu se ajunge la o soluționare amiabilă a litigiului dat, litigiul va fi dedus spre soluționare instanțelor competente din România.

Pentru propunerea de soluționare extrajudiciară a unui litigiu provenit dintr-un contract de vânzare încheiat prin intermediul paginilor de web „online“, se poate utiliza de asemenea platforma ODR pentru soluționarea litigiilor on-line desfășurată de Comisia Europeană la adresa https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Prin existența acestor posibilități de soluționare extrajudiciară, nu sunt afectate celelalte căi de soluționări ale litigiului.

XV. Dispoziții finale

Fiecare parte contractantă își va suporta propriile costuri de utilizare a mijloacelor de comunicație la distanță, intervenite în legătură cu contractele de vânzare încheiate în baza prezentului Regulament, dacă nu se stabilește altfel în prezentul Regulament sau în baza dispozițiilor legale aferente.

Cumpărătorul ia cunoștință de faptul că la utilizarea paginilor web ale Vânzătorului, utilizatorilor acestora li se prezintă în dispozitivele terminale ale acestora informații în baza directivei CE referitor la așa zisele cookies nr. 2002/58/CE (și directivei nr. 95/46/ES).

Vânzătorul îndeplinește obligațiile sale legale, care îi revin din legea nr. 539/1992 republicată, privind marcarea și încercarea metalelor prețioase, cu modificările ulterioare, din Republica Cehă, iar activitatea acestuia este supusă controlului de marcare a metalelor prețioase.

Relațiile contractuale dintre Cumpărător și Vânzător sunt guvernate de legislația română. Contractele de achiziție sunt încheiate în limba română.

Dacă pentru nevoile Cumpărătorului se realizează o traducere a Ofertei, Comenzii, Contractului de Vânzare, Regulamentului sau a altui document în altă limbă, în cazul discordanțelor de limbaj, are prioritate versiunea în limba română.

Acest Regulament a intrat în vigoare la data de 01.10.2020 și înlocuiește orice alte versiuni anterioare.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica și completa oricând prezentul Regulament. Eventualele modificări și completări ale Regulamentului vor fi comunicate de Vânzător pe paginile sale de web, cu cel puțin 14 zile înainte ca acestea să intre în vigoare. Aceste modificări și completări nu se vor referi la contractele de vânzare deja încheiate/aflate în derulare.

Versiuni mai vechi ale Regulamentului se pot obține la cerere, de la Vânzător.

Formularul pentru retragerea din Contractul de Vânzare la distanță se poate descărca sub formă de fișier .pdf, aici.